התקן האירופי ללמידת שפה – 

Common European Framework of Reference (CEFR)


התקן ללמידת שפה פורסם בשנת 2001, אחרי שנים רבות של מחקר ופיתוח. התקן מתאר את הרמה שאליה צריכים תלמידים להגיע בכל רמה, בחמישה תחומים: שיחה, מונולוג, הבנת הנשמע, קריאה וכתיבה. 

 

רמה א (A1 – מתחילים)

שיחה: רמה A1 מאפשרת לך לתקשר באופן פשוט, אם הצד השני מוכן לחזור על לנסח מחדש דברים ולדבר לאט מספיק, וקצת לעזור לך לנסח את מה שרצית לומר. יש לך מספיק ידע לענות על שאלות פשוטות ובסיסיות בנושאים מוכרים. 

מונולוג: רמה A1 מאפשרת לך להשתמש במשפטים פשוטים כדי לתאר את מקום מגוריך ואנשים בסביבתך הקרובה. 

הבנת הנשמע: רמה A1 מאפשרת לך לזהות מילים מוכרות ומשפטים בסיסיים ביותר על עצמך, על משפחתך ועל סביבתך הקרובה, כאשר מדברים לאט וברור. 

כתיבה: רמה A1 מאפשרת לך לכתוב מסרים קצרים ופשוטים במייל או בציוץ, וכן למלא טפסים עם פרטים אישיים, כגון שם, לאום וכתובת, למשל בטופס הרשמה למלון. 

קריאה: רמה A1 מאפשרת לך להבין מילים ושמות מוכרים, ומשפטים פשוטים, למשל הודעות, פוסטרים וקטלוגים.

 

רמה ב (A2 – מתחילים להתקדם)

שיחה: רמה A2 מאפשרת לך לתקשר במשימות פשוטות ושגרתיות הדורשות חילופי מידע פשוטים וישירים על פעילויות ונושאים המוכרים לך. וגם לקיים לנהל שיחה חברתית קצרה, אם כי כנראה עדיין לא תהיה לך מספיק הבנה כדי להוביל את השיחה בעצמך. 

מונולוג: רמה A2 מאפשרת לך לתאר בסדרת משפטים את עצמך, את משפחתך, את העם שלך, תנאי החיים, הרקע ההשכלתי שלך והעבודה הנוכחית. 

הבנת הנשמע: רמה A2 מאפשרת לך לזהות משפטים נפוצים, אוצר מילים הקשור לתחומים רלוונטיים כמו מידע אישי ומשפחתי בסיסי, קניות, עניינים מקומיים ותעסוקה). בהודעות ומסרים קצרים, ברורים ופשוטים, תהיה לך הבנה בגדול על מה מדובר. 

כתיבה: רמה A2 מאפשרת לך לכתוב מסרים קצרים ופשוטים בתחומים בסיסיים ובנושאי צורך מיידי. וגם מכתב אישי פשוט, למשל מכתב תודה או איחולים לחגים. 

קריאה: רמה A2 מאפשרת לך לקרוא טקסטים קצרים ופשוטים, ולמצוא מידע ספציפי וצפוי בחומרים יומיומיים פשוטים כמו פרסומות, עלונים, תפריטים ולוחות זמנים, וגם להבין מכתבים קצרים ופשוטים.

 

רמה ג (B1 – רמה בינונית)

שיחה: רמה B1 מאפשרת לך להתמודד עם רוב הסיטואציות העשויות להתרחש בטיול לאיראן החופשית והידידותית. ברמה זו יהיה לך כבר נוח להיכנס לשיחה ללא הכנה, אם הנושאים מוכרים, קשורים לתחומי העניין שלך או לנושאים יומיומיים כמו משפחה, תחביבים, עבודה, נסיעות ואקטואליה. 

מונולוג: רמה B1 מאפשרת לך לחבר משפטים זה לזה בקלות כדי לתאר חוויות ואירועים, חלומות, תקוות ושאיפות. וגם להסביר ולנמק בקצרה דעות ותוכניות, לספר סיפור או לתקצר עלילה של ספר או סרט ולתאר את התגובות שלך אליו. 

הבנת הנשמע: רמה B1 מאפשרת לך להבין את הנקודות העיקריות בדיבור או בנאום קצר וברור בנושאים מוכרים ונפוצים שנתקלים בהם בעבודה, בלימודים, בשעות הפנאי וכו'. וגם את המסרים העיקריים ברוב תוכניות הרדיו והטלוויזיה העוסקות באקטואליה או בנושאים הקרובים ללבך אישית או מקצועית, כשהדיבור איטי וברור יחסית. 

כתיבה: רמה B1 מאפשרת לך לכתוב טקסטים קצרים ולכידים בנושאים מוכרים או כאלה שמעניינים אותך. וגם מכתבים אישיים המתארים חוויות ורשמים. 

קריאה: רמה B1 מאפשרת לך להבין טקסטים המורכבים בעיקר ממילים נפוצות יומיומיות או הקשורות לעבודה. וגם תיאורי אירועים, רגשות ורצונות במכתבים אישיים.